a
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte adipi. Suspendisse ultrices hendrerit a vitae vel a sodales. Ac lectus vel risus suscipit sit amet hendrerit a venenatis.
12, Some Streeet, 12550 New York, USA
(+44) 871.075.0336
silverscreen@edge-themes.com
Links
Follow Us
 

فريق العمل

أعضاء المكتب

فدوى مروب

الرئيسة

محمد حصين

عضو

غيثة عواد

أمين الصندوق

زبيدة المسفر

عضو

المختار آيت عمر

عضو

صوفيا كنزيز

منسقة البرامج

تيتريت القام

عضو

أحمد بوغابة

عضو

سعيدة الإدريسي

مستشارة

ياسمين باهامو

عضو